Tijd en aandacht voor uw gezondheid. Terug naar Medsen

Personeelstekorten in de zorg

In bijna alle sectoren is het merkbaar; de krapte op de arbeidsmarkt. Ook in de zorg is het tekort aan gekwalificeerd personeel een groeiend probleem. Ondertussen neemt de vraag naar zorg toe en dit zal de komende jaren niet veranderen. De kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg in Nederland staan hierdoor steeds meer onder druk. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Samen met de Nederlandse Zorgautoriteit hebben wij in oktober 2022 deze zorgen geuit naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We zullen de komende jaren alles op alles moeten zetten om goede zorg toegankelijk te houden.

Wat betekent dit voor ons toezicht?
De hele gezondheidszorg kampt met personeelstekorten die zullen groeien. Er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben maar het aantal mensen dat zorg verleent kan niet even hard meegroeien.

Wij zien dat aanbieders van zorg en jeugdhulp naar oplossingen zoeken om zorg en jeugdhulp te laten doorgaan. Dat willen wij stimuleren. We geven ruimte en vertrouwen aan zorgaanbieders om verder te gaan met zoeken naar innovatieve oplossingen en in te zetten op goed werkgeverschap, samenwerking en technologie. Ook is er binnen een norm vaak ruimte voor een andere aanpak. En mocht dit geen oplossing bieden, dan is het mogelijk om onderbouwd van de norm af te wijken op voorwaarde dat zorg en jeugdhulp goed en veilig zijn.

In de publicatie ‘Zorg, jeugdhulp, en toezicht in tijden van personeelstekort’ geven we aan wat we van aanbieders van zorg en jeugdhulp verwachten als het gaat om een groeiend tekort aan medewerkers en hoe wij onze eigen rol zien. Daarnaast delen we een aantal goede voorbeelden die mogelijk inspiratie bieden voor anderen.